За проекта

През последните няколко години бяха публикувани много интересни и полезни книги за туризъм, в които са събрани повече или по-малко познати обекти на територията на страната, които трябва да бъдат посетени. И интересът към тях е сериозен.

Именно интересът на широката публика ни провокира да представим пред Национален фонд „Култура“ идея за проект, с който да се даде не само още информация за уникалните обекти по нашите земи, но и тази информация да бъде РАЗЛИЧНА.

Избрахме формата на ЛЕГЕНДАТА. Тя е лесно достъпна за широката аудитория, дори за подрастващите. Тя е нещо като игра, загадки от историята. Не случайно митът и легендата са сред най-древните изкуства, надживели хилядолетия. Хората обичат увлекателните истории, обичат загадките и шегите на историята. И най-важното: обичат откривателството.

Ние им предлагаме не само откривателство. Предлагаме им места, които са свързани с героични епохи, с уникални градежи, с безценното богатство на фолклора и националните ни традиции. На сравнително малка територия нашата страна предлага невероятен синтез на паметници на хилядолетни култури и на богатата ни фолклорна съкровищница. При тези паметници искаме да заведем хората, до тази съкровищница да се докоснат.

След като избрахме жанра – ЛЕГЕНДАТА, трябваше да изберем и ЛЕГЕНДАРНИТЕ МЕСТА. Членовете на АБУЖЕТ предложиха над 30 уникални места, за които разказват хилядолетни легенди. Компетентно  жури избра 16 от тях, с които да положим началото на проекта. Те са качени на този сайт. Той е отворен за всяка интересна легенда, за всеки любител на легендите и местата, свързани с нашата история. Този сайт не е само за членовете на АБУЖЕТ, не е само за журналисти. Той е отворен за всеки, който има „остро перо“, но и обича туризма и пътешествията, обича откривателството.

Най-интересните легенди, качени на сайта, са разказвани и ще продължат да бъдат разказвани в различни предавания на БНР, където водещи журналисти са членове на АБУЖЕТ.

Проектът 16 ЖИВИ ЛЕГЕНДИ си поставя за цел да повиши осведомеността и да подпомогне мотивацията за културния туризъм, да стимулира интерес към повече или по-малко популярни дестинации, да укрепи и да подпомогне изграждането на устойчив бизнес-модел на културния туризъм в различни общини. Като основна цел е ориентирането на хората да пътуват и да откриват нови места. Зад тази цел се „крие“ възможността чрез туризма да се развиват местните общности. Повече туристи означава места за отсядане, за хранене, възможност за развитие на информационни центрове, на инфраструктура.

Легендите са свързани с конкретни обекти. Те са или в самите населени места или към тях се тръгва от определено населено място. Проектът е „средство“ за привличане на туристически интерес към тези места, той е предизвикателство към местните предприемачи да развиват на местно ниво туризма, като една от най-перспективните индустрии. Туризмът е много повече от гид, хотел, пътека или ресторант. Туризъм означава поминък за десетки, а на места стотици, дори хиляди хора.

Най-важното за нас, като журналисти и писатели, е да съумеем да стимулираме широк интерес към сравнително по-малко познати обекти на културния туризъм и да покажем тяхната значимост не само в национален, но и в международен контекст. Затова сме избрали жанра на легендата, считайки че с нейната увлекателност и митологичност, ще съумеем да достигнем до най-широки кръгове от населението, включително до деца и подрастващи, които няма да дадат мира на родителите си, докато не ги заведат по тези „чудни“ места.

Живи
легенди
scrollTop